groene_thee_contact
Privacy
Persoongegevens die u op deze website invult worden uitsluitend gebruikt voor het bestellen van thee.

De gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden, tenzij Thee Online hiertoe verplicht is op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak. Thee Online kan de gegevens gebruiken om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over acties en aanbiedingen.